Tôm sốt ca-ri vàng

Tôm sốt ca-ri vàng

216,000₫

Mô tả

Yelow curry with Prawn
 Tôm sốt ca-ri vàng