Thai Bistro

Pad Thai Tôm

129,000₫

Mô tả

Shrimp PadThai