Gỏi xoài cay Cá chiên xù

Gỏi xoài cay Cá chiên xù

136,000₫

Mô tả

Cripsy deep-fried fluffy catfish with mago salad
 Gỏi xoài cay Cá chiên xù