Gà xào hạt điều

Gà xào hạt điều

169,000₫

Mô tả

Stir-fired Chicken thigh with cashew
 Gà xào hạt điều