Gà cuốn lá nếp

Gà cuốn lá nếp

126,000₫

Mô tả

Deep-fried chicken with panda leaves
 Gà cuốn lá nếp