Cua bấy sốt ca-ri vàng

Cua bấy sốt ca-ri vàng

176,000₫
Loại:

Mô tả

Stir-fried soft shell crab with salt egg/ Black pepper or yellow curry sauce
 Cua bấy sốt ca-ri vàng