Cơm chiên Dứa kiểu Thái

Cơm chiên Dứa kiểu Thái

129,000₫

Mô tả

Thai signature fried rive in pineapple
 Cơm chiên Dứa kiểu Thái