Thai Bistro

Bì Heo chiên giòn

46,000₫

Mô tả

Deep-fried Pork skin